Jf service rabatt


jf service rabatt

skal uttalelse innhentes fra vedkommende militre avdeling. Det er ikke lenger noe forbud mot skjenking av brennevin p valgdager. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Kontroll med utvelsen av kommunal bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk, salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 og statlig bevilling etter 5-3 frste ledd tilligger kommunen.

Jf service rabatt
jf service rabatt

Jf service rabatt
jf service rabatt

Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre. Se hele alkoholloven. Bensinmotor, cyl, grundservice, konservering kr 1 000 kr 6 2 400 kr 1 250 kr 8 2 650 kr 1 350 kr, insprutning 400. Konkursboet kan i perioden fram til endelig discount mobile phones avslutning av bobehandlingen overdra alkoholholdig drikk som inngr i boet til bevillingshavere etter denne lov. Bevillingsmyndigheten kan nr som helst kreve tilgang til salgs- og skjenkestedets lokaler og regnskaper, herunder kreve f ndvendige opplysninger om regnskap og drift fra bevillingshaver. Forbud mot tilvirking og omdestillering av brennevin Det er forbudt foreta tilvirking eller omdestillering av brennevin for andre enn de som har tillatelse til det. Bevilling til skjenke alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 p tog som er kollektive transportmidler. Det siktes her frst og fremst til diskriminering med hensyn til adgang til stedet, f servering, plassering i lokalet, serveringsniv etc. Eksempel p juridisk person er ansvarlig selskap, aksjeselskap eller en annen sammenslutning/selskapsform. Dersom sprsmlet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utlp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den mned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 mneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden.

Rabattkod gratis frakt optimalprint
Natural cycles rabattkod
Rabattkod wish dator
Svenskhalsokost 5 rabatt


Sitemap